Клиника по "Ендокринология и болести на обмяната"

В клиниката се извършва лечение и проследяване на пациенти със захарен диабет, болести на щитовидната жлеза, затлъстяване, метаболитен синдром, заболявания на надбъбреците, хипофизата и половите жлези. Специално внимание се отделя на обучението на диабетно болните, за което е отговорен високоспециализиран лекарски и сестрински персонал. Приоритетно се прилагат програми за подобряване качеството на живот чрез комплексно съвременно лечение на пациентите, превенция на усложненията и овладяването им. Отделението разполага с модерна ехографска апаратура за прецизен оглед на щитовидна жлеза и коремни органи. За своевременна диагностика се използват модерна биохимична и хормонална лаборатория, както и комппютър-томограф.

Лекари:
Доц. д-р Стефка Владева д.м.
Проф. д-р Кръстю Павлов, д.м.н.
Д-р Елена Виденова
Д-р Георги Левтеров
Д-р Величка Златарева
Д-р Атанас Боюклиев
Д-р Катя Дойкова
Д-р Петя Георгиева
Нашата цел е Вашето здраве!
Ендокринология
Ендокринология Ендокринология Ендокринология