Отделение
”Ортопедия и травматология”

В отделението се диагностицират и лекуват всички болести на опорно-двигателния апарат. Като лечебни дейности могат да са посочат: първично ендопротезиране и реендопротезиране на големите стави, реконструктивна хирургия на долните крайници при вродени и придобити, вкл. посттравматични заболявания, както и костни тумори. Лекуват се и болни с пресни травматични увреди на опорно-двигателния апарат.
Възстановяването на пациентите, на които е сменена става е бързо, защото операциите са миниинвазивни и щадящи. Отделението работи с последно поколение импланти (изкуствени стави).
В операционния блок отделението разполага с две операционни зали, обзаведени с модерни операционни маси, лампи, термокаутер, анестезиологични апарати и инстументариум, който в пълна степен задоволява широкия диапазон на работа в отделението.
Лекарите имат договор със здравната каса и приемат пациенти по клинични пътеки. По избор пациентите могат да си избират самостоятелна стая и по-скъпи консумативи, като това става срещу допълнително заплащане.

Основни дейности в областта на ортопедията


Лекари:
Д-р Димитър Генов
Д-р Георги Петров
Д-р Георги Ангелов
Д-р Илия Яков
Д-р Венцислав Велков

Нашата цел е Вашето здраве!
Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология Ортопедия и травматология