болница Каспела

Университетска многопрофилна болница Каспела

УМБАЛ „Каспела” е лечебно заведение, което вече 12 години се развива и утвърждава успешно като авторитетна и стабилна диагностична и лечебна структура в страната. Болницата има сключен договор с РЗОК по клинични пътеки и лекува безплатно здравноосигурени лица. В болницата са разкрити над 20 медицински клиники и отделения по различни медицински специалности и съпътстващ лабораторен комплекс.

* УМБАЛ КАСПЕЛА е определена за университетска болница с решение No 560/31.07.2014г на МС за допълнение на решение No 693/2012г за определяне на унивеситетски болници и изм. и допл. с решение 830 на МС за 2012г.
* УМБАЛ”Каспела” е акредитирана от Министерство на здравеопазването с отлична оценка за качество на лечебната и диагностична дейност общо и по отделно за всички нейни структури.
* От 2010 г. УМБАЛ”Каспела” е база за обучение на лекари-специализнати, специалисти по здравни грижи и студенти по медицина и по настоящем обучава над 20 лекари-специализанти в отделните си структури.
* УМБАЛ”Каспела” е носител на награда „ЗЛАТНА КНИГА” на Съвета на Европа за научна и културна общност за принос към развитието на българската медицина.
* Всички медицински отделения със стационар са покрили най-високото „трето” ниво на компетентност в съответствие с действащите медицински стандарти.

Лечението на пациентите се извършва в съвременни и модерни бази, построени специално за целта. Всички клиники и отделения разполагат с болнични стаи с две или три легла, със самостоятелен санитарен възел и баня, обзаведени с телевизор и централна климатизация. Операционеният блок е със зали, оборудвани с нова и модерна анестезиологична апаратура и мониториращи системи.

Във всички клиники, отделения и структури работят екипи от високо-квалифицирани и ерудирани лекари и специалисти по здравни грижи с продължителен стаж, доказали своя професионализъм.
Значителна част от лекарите, работещи в УМБАЛ”Каспела” са с научно звание „асистент”, „главен асистент”, „доцент” или „професор”. Болница Пловдив